Ekonomia

Ekonomia (podgląd zawartości)

To nauka społeczna analizująca i opisująca produkcję, dystrybucję i konsumpcję dóbr. Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów-ktore mogą mieć także inne,alternatywne,zastosowania-w celu wywarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszlą, pomiędzy różne osoby i różne grupy w spoleczeństwie.
Wyniki wyszukiwań związane z "Ekonomia"
wyników 408