Egzemplaryzm (łac. exemplaris - wzór, przykład, model)
  • w dydaktyce - pogląd według, którego najistotniejszą rolę w nauce i wychowaniu odgrywa przykład, z naciskiem na przykład dawany przez nauczyciela; za prekursora uważany jest Piotr Abelard
  • w filozofii chrześcijańskiej - nurt podkreślający, że świat został stworzony według idealnych wzorców rzeczy w umyśle Boga, przedstawicielem nurtu jest chrześcijański święty Bonawentura
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.