Egipt faraonów (tablica chronologiczna)
Informacje i podział władców egipskich na dynastie zawdzięczamy Manethonowi, zhellenizowanemu egipskiemu kapłanowi z Heliopolis. Niestety jego pisma zaginęły, a kopie obarczone są licznymi błędami. Prace nad opisaniem historii starożytnego Egiptu zaczął prawdopodobnie na polecenie Ptolomeusza I. Ustalenie kolejności i dat panowania władców Egiptu wciąż wywołuje wiele sporów. W poniższych tabelach zastosowano zmodyfikowane datowanie z Cambridge Ancient History.

Okres Predynastyczny - ok. 4500-3100 roku p.n.e.

  • Wczesny - ok. 4500-3500 roku p.n.e.
  • Późny - ok. 3500-3100 roku p.n.e.

Powstanie państwa egipskiego z połączenia Górnego i Dolnego Egiptu

ok. 3100 roku p.n.e.

Okres Wczesnodynastyczny (Archaiczny) - ok. 3100-2686 roku p.n.e.

I dynastia (tynicka) (ok. 3100p.n.e. - 2890 p.n.e.)
Imię horusowe Imię własne Imię greckie wg Manethona
Narmer Menes
Aha Iti (Atoti) Athotis
Dżer Iti (Atoti) Athotis
Dżet Iterti Kenkenes
Den (albo Udimu) Chasti Ousaphais
Anedżib (Adżib) Merpebia Miebis
Semerchet Irineczer Semempses
Kaa (albo Ka) Bauneter Oubienthis
II dynastia (tynicka) (ok. 2890 p.n.e. - 2686 p.n.e.)
Imię horusowe Imię własne Imię greckie wg Manethona
Hotepsechemui Hotep Boethos
Nebre (albo Reneb) Nubnefer Kekhoos
Neterimu (Nineczer) Baneteru Binothris
Peribsen Uadżans Tlas
Chasechem Neferkare Cheres
Chasechemui Nefersokar Nefercheres

Stare Państwo - ok. 2686-2181 roku p.n.e.

III dynastia (ok. 2686 - 2613 p.n.e.)
Imię horusowe Imię własne Imię greckie wg Manethona
Sanacht Nebka Toueris (?)
Neczerierchet Dżeser Necherephes
Sechemchet Dżeser Teti Mesochris
Chaba Sedżes (?) Souphis
Neferka Aches
Hu (albo Huni) Kerpheres
IV dynastia (ok. 2613 - 2498 p.n.e.)
Imię egipskie Imię greckie Imię greckie wg Manethona
Snerfu (albo Snorfu) Soris
Chufu Cheops Souphis
Redżedef Didufri Ratoises
Chaefre Chefren Souphis
Baufre Bicheres
Menkaure Mykerinos Mencheres
Szepseskaf Sebercheres
Dedefptah Thamphtis
V dynastia (heliopolitańska) (ok. 2498 - 2345 p.n.e.)
Imię egipskie Imię greckie Imię greckie wg Manethona
Userkaf Ousercheres
Sahure Sephres
Neferirkare Kakai Nephercheres
Szepseskare Isi Siophes
Neferefre Cheres
Niuserre Ini Rathoures
Menkauhor Akauhor Mencheres
Dżedkare Izezi Tancheres
Unas Onnos
VI dynastia (ok. 2345 - 2181 p.n.e.)
Imię egipskie Imię greckie Imię greckie wg Manethona
Teti Othoes
Userkare
Merire Pepi I Phiops
Merenre Antyemsaf I Methousouphis
Meferkare Pepi II Phiops
Merenre Antyemsaf II Menthesouphis
Menbkare Nitokris Nitokris

Pierwszy Okres Przejściowy

VII dynastia (ok. 2181 - 2173 p.n.e.)
Dane dotyczące VII dynastiii są nadal bardzo niepewne i dyskutowane wśród egiptologów. Oto lista znanych władców panujących w tym okresie.
Imię
Neferkare (młodszy)
Neferkare Nebi
Dżedkare Szemai
Neferkare Chendu
Merienhor Neferkamin
Nikare
Neferkare Tereru
Neferkahor
VIII dynastia (tebańska) (ok. 2173 - 2160 p.n.e.)
Imię własne Imię horusowe
Uadżkare Pepisonbe Cha-bau (?)
Neferkamin Anu
Kakare Ibi
Neferkare
Neferkauhor Kapuibi Neczeribau
Neferirkare Demedżibtui
IX dynastia (herakleopolitańska) (ok. 2160 - 2120 p.n.e.)
Imię własne Imię horusowe
Meribre Cheti I Achthoes I
Neferkare Nebkaure
Cheti II Achthoes II
Setut
X dynastia (herakleopolitańska) (ok. 2120 - 2060 p.n.e.)
Imię własne Imię horusowe
Merihathor
Neferkare
Uachare Cheti III Achthoes III
Merikare
Nebkaure Cheti IV

Średnie Państwo (tebańskie) - około 2133-1786 roku p.n.e.

XI dynastia (tebańska) (ok. 2133 - 1991 p.n.e.)
Imię własne Imię horusowe
Mentuhotep I Tepa (albo Tepia)
Antef I (alboIntef I) Sehertaui
Antef II (albo Intef II) Uahanch
Antef III (albo Intef III) Nachtnebtepnefer
Seanchibtaui
Nebhepetre Mentuhotep II Neberihedżet
Seanchkare Mentuhotep III Seanchtuief
Nebtauire Mentuhotep IV Nebtaui
XII dynastia (ok. 1991 - 1786 p.n.e.)
Imię egipskie Imię greckie
Sehetepibre Amenemhat I Amenemes I
Cheperkare Senusret I (koregent) Sezostris I
Nebkaure Amenemhat II (koregent) Amenemes II
Chakeperre Senusret II (koregent) Sezostris II
Chakaure Senusret III Sezostris III
Nimaatre Amenemhat III Amenemes III
Macherure Amenemhat IV (koregent) Amenemes IV
Sebekkare Sebeknefrure (albo Sebeknafru)

Drugi Okres Przejściowy

XIII dynastia (ok. 1786 - 1633 p.n.e.)
Około 30 władców z prawdopodobnie pięciu rodzin, część to prawdopodobnie te same osoby. Stolicę zasadniczo stanowiły Teby, panowali nad Górnym Egiptem. Niektóre z podanych imion znanych jest tylko z pojedynczych zapisów.
Imię
Wegaf
Senbuf Amenemhat V
Sekhemre Khutawi
Amenemhat VI
Sehetepibre
Iufeni
Amenemhat VII
Nebnun Semenkare
Hornedjheriotef
Sewdjkare I
Nedjemibre
Sebekhotep I
Reniseneb
Hor I
Amenemhat VIII
Amenemhat IX Sebekhotep II
Khendjer
Imiramesha (albo Mermesha)
Antef IV (albo Intef IV)
Seth I
Panteni
Ameni Kemau
Ibi
Aakeni
Sebekhotep III
Neferhotep I
Sahathor
Sebekhotep IV
Sebekhotep V
Iaib
Ai I
Sebekhotep VI
Ini
Sankhenre Suadjetu
Ined
Neferhotep II
Hori (albo Hor II)
Sebekhotep VII
Didumes
Ibi
Se(zatarty hieroglif w kartuszu)kare
Senebmiu
Sekhaenre
Merkheperre
Merikare
Senweseret IV (albo Sesostris IV)
Montuemsaf
Neferhotep III
Mentuhotep V
Nerkare
Wesermontu
Sebekhotep VIII
Ini
Mentuhotep VI
Senaib
Sebekhotep IX
Wepwawetemsaf
Hor Meritaui
Sebekai
Khuiiker
XIV dynastia (ok. 1786 - 1603 p.n.e.)
W kronikach znalazło się 66 imion władców z tego okresu, oraz kilka niepotwierdzonych znanych z pojedynczych zapisów. Stolicą było Xois w delcie Nilu. Władcy z tej dynastiii panowali nad Dolnym Egiptem.
Imię
Nehesi
Khatire
Nebfawre
Sehebre
Meridjefare
Sewadjkare II
Nebdjefare
Wbenre
(zatarty hieroglif)djefare
(zatarty hieroglif)wbenre
Awtibre
Herwibre
Nebsenre
Sekheperenre
Djedkherure
Sankhibre
Kanefertumre
Sekhem(zatarty hieroglif)re
Kakemetre
Neferibre
A(dwa zatarte hieroglify) (?)
Kha(zatarty hieroglif)re
Ankhkare
Semen(zatarty hieroglif)re
Djed(zatarty hieroglif)re
Senefer(zatarty hieroglif)re
Menibre
Djed(zatarty hieroglif)re
Inek(zatarty hieroglif)
I(dwa zatarte hieroglify)
Ip(dwa zatarte hieroglify)
Hebi
Aped
Hepw
Shemsu
Meni(zatarty hieroglif)
Wrkai
(zatarty hieroglif)kare
(zatarty hieroglif)kare
Hepu(zatarty hieroglif) (albo (zatarty hieroglif)nre)
(zatarty hieroglif)annati (albo (zatarty hieroglif)kare)
Bebnem
Iuf(dwa zatarte hieroglify)
Seth II
Sinu
Hor III
Nibef
Penestensepti
Kherhemwetshepsut
Khuihemwet
XV dynastia (dynastia Wielkich Hykosów) (ok. 1674 - 1567 p.n.e.)
Za panowania Wielkich Hykosów stolicą było Awaris we wschodniej części delty Nilu.
Imię egipskie Imię greckie
Maibre Szeszi
Meruserre Jakobher
Seuserence Chain
Auserre Apopi Apophis I
Nebchepeszre Apopi Apophis II
Aakenenre Apopi Apophis III
Aasehere Chamudi
XVI dynastia (dynastia Małych Hykosów) (ok. 1684 - 1567 p.n.e.)
Prawdopodobnie wasale Wielkich Hykosów, pewnych jest tylko osiem imion książąt z tej dynastii.
Imię
Anat-Her
Weser-Anat
Semqen
Seket
Wasa (Wadj(ed))
Qar
Seneferankhre Pepi III
Beb-ankh
Nebmaatre
Nikare II
Meribre
Aahetepre
Aaneterre
Nebwankhre
Ahetepre
Nebweserre
Khaweserre
Khaimure
Yakob-baal
Yakobaam (albo Yakobner)
Yam
Amu
Nia(zatarte znaki)
XVII dynastia (1650 - 1567 p.n.e.)
Początkowo wasale Wielkich Hykosów, później się od nich uniezależnili prowadząc z nimi wojnę.
Imię egipskie Imię greckie
Sechemre Uahcha Rehotep
Sechemre Uepmaat Antef
Nebcheperre Antef
Sechemre Uadżachau Sebekemsaf
Sechemre Sementaui Dżechuti
Senachtenre Tao (albo Taa)
Sekenenre Tao (albo Taa)
Uadżcheperre Kames Kamosis

Nowe Państwo (tebańskie) - około 1567-1085 roku p.n.e.

XVIII dynastia (1567 - 1320 p.n.e.)
Imię egipskie Imię greckie
Nebpehtire Ahmosis Ahmes
Dżeserkare Amenhotep I Amenophis I
Aacheperkare Totmes I Thoutmosis I
Aacheperanre Totmes II Thoutmosis II
Maatkare Hatszepsut
Mencheperre Totmes III Thoutmosis III
Aacheperure Amenhotep II Amenophis II
Mencheperure Totmes IV Thoutmosis IV
Nebmaatre Amenhotep III Amenophis III
Nefercheperure Amenhotep IV - Echnaton Amenophis IV
Semenchkare
Nebcheperure Tutanchamon
Chepercheperure Aj
Dżesercheperure Horemheb
XIX dynastia (1320 - 1200 p.n.e.)
Imię egipskie Imię greckie
Menpehtire Ramzes I
Menmaatre Seti I Sethos
Usermaatre Ramzes II (Ramzes Wielki)
Baenre Amenemes
Usercheperure Seti II
Aachenre Setepnere Merenptah Siptah
Sitre Merietamon Tausret
Jarsu
XX dynastia (1200 - 1085 p.n.e.)
Imię egipskie
Userkaure Setnacht
Usermaatre Mariamon Ramzes III
Usermaatre Setepenamon Ramzes IV
Usermaatre Secheperenre Ramzes V
Nabmaatre Meriamon Ramzes VI
Usermaatre Miamon Ramzes VII
Usermaatre Achnamon Ramzes VIII
Nefrekare Satepenre Ramzes IX
Chepermaatre Setepenre Ramzes X
Chepermaatre Setpenptah Ramzes XI

Trzeci Okres Przejściowy

XXI dynastia (stolica w Tanis) (1085 - 950 p.n.e.)
Imię egipskie Imię greckie
Chedżcheperre Setepnere Smendes
Neferkare Hekauaset Psusennes I
Usermaatre Setepenamon Amenemope Amanophthis
Nutcheperre Setepenamon Siamon
Ticheperure Setepenamon Psusennes II
Arcykapłani Świątyni Amona w Tebach (1085 - 950 p.n.e.)
Herihor
Pianchi
Pinedżem I
Masaharta
Mencheperre
Nesbenebded
Pinedżem II
XXII dynastia libijska (stolica w Bubastis) (950 - 730 p.n.e.)
Imię egipskie
Szeszonk I
Osorkon I
Takelot I
Osorkon II
Szeszonk II
Takelot II
Szeszonk III
Pamai
Szeszonk IV
XXIII dynastia libijska (stolica w Tanis) (ok. 817 - 730 p.n.e.)
Imię egipskie
Pedubastis
Szeszonk V
Osorkon III
Takelot III
Amonrud (?)
Osorkon IV

Epoka Późna

XXIV dynastia saicka (730 - 715 p.n.e.)
Imię egipskie Imię greckie
Tefnacht
Bakenranef Bokchoris
XXV dynastia nubijska (kuszycka) (751 - 656 p.n.e.)
Imię egipskie
Pianchi
Szabaka
Szabataka
Taharka
Tanutamon
XXVI dynastia saicka (663 - 525 p.n.e.)
Imię egipskie
Psametyk I
Necho
Psametyk II
Apries
Amazis
Psametyk III
XXVII dynastia (perscy władcy z dynastiii Achemenidów) (525 - 404 p.n.e.)
Kambyzes II
Dariusz I Wielki
Kserkses
Artakserkses I
Dariusz II
XXVIII dynastia (404 - 398 p.n.e.)
Amyrtajos
XXIX dynastia (398 - 378 p.n.e.)
Neferites I
Achoris
Psamutis
Neferites II
XXX dynastia (378 - 341 p.n.e.)
Nektanebo I
Teos (albo Tachos)
Nektanebo II
Władcy perscy, którzy nie tworzą osobnej dynastiii (341 - 330 p.n.e.)
Artakserkses III Ochos
Arses
Dariusz III Kadamon (albo Kodoman)

Okres grecko-ptolomejski - 305-30 rok p.n.e.

Władcy macedońscy (332 - 304 p.n.e.)
Aleksander Wielki
Filip Arrhidaeus
Aleksander IV (koregent)
dynastia Lagidów (Ptolemeusze) (305 - 30 p.n.e.)
Ptolemeusz I Soter I
Ptolemeusz II Filadelfos
Ptolemeusz III Euergetes I
Ptolemeusz IV Filopator I
Ptolemeusz V Epifanes
Ptolemeusz VI Filometor
Ptolemeusz VII Neos Filopator II (albo Eupator)
Ptolemeusz VIII Euergetes II Fyskon
Ptolemeusz IX Soter II Lathyros
Ptolemeusz X Aleksander I (koregent)
Kleopatra III (koregentka)
Kleopatra Berenike III
Ptolemeusz XI Aleksander II (koregent)
Ptolemeusz XII Neos Dionisos
Berenike IV
Kleopatra VII Filopator
Ptolemeusz XIII Neos Dionizos (koregent)
Ptolemeusz XIV (koregent)
Ptolemeusz XV Cezarion (koregent)

Okres bizantyńsko-koptyjski - 323-641 rok

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.