Efekt Flynna to systematyczny wzrost ilorazu inteligencji w krajach rozwiniętych od początku XX wieku. To zjawisko jest zauważane na wszystkich kontynentach. Według Flynna średnie IQ (badane testem matryc Ravena) wzrosło o ok. 15 punktów procentowych od drugiej wojny światowej i o około 24 punkty od początku wieku.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.