Edward Likowski (1836-1915) - ksiądz, historyk kościoła.
Absolwent Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie. Profesor Seminarium Duchownego w Poznaniu. Członek Akademii Umiejętności, a w latach 1895-1915 prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Doktor honoris causa (1900) Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prałat, kustosz kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 1914-1915.

Wybrane publikacje

  • Historia unii Kościoła ruskiego z Kościołem rzymskim 1875,
  • Dzieje kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVII i XIX wieku uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku 1880,
  • Unia brzeska w 1596 1896,
  • Synody diecezji chełmińskiej obrządku wschodniego 1902.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.