Dziesięcina - podatek na rzecz religijny w judaizmie i chrześcijaństwie.
Obowiązek przekazywania dziesiątej części plonów na rzecz lewitów wprowadziła wobec Żydów Księga Liczb (18,24-28), kiedy pozostałe plemiona otrzymały własne części kraju Izrael. W śreniowiecznej Europie uznawano, że ten obowiązek dotyczy także chrześcijan, zobowiązywanych do utrzymywania kleru. Obecnie obowiązek ten uznają niektóre wyznania protestanckie.
W Polsce początkowo daninę świadczył panujący, a od XI wieku cała ludność. Dotyczyła właścicieli ziemskich i chłopów i wynosiła 1/10 wielkości plonów rocznych, stąd nazwa. Była dziesięcina snopowa i małdratowa. Dziesięcinę swobodną płaciło rycerstwo na rzecz dowolnego, wybranego kościoła. Dziesięcina była źródłem konfliktów w XIV i XV wieku. W Polsce dziesięcina utrzymała się do XIX wieku. W Galicji zniesiono ją w roku 1848, a w Królestwie Polskim w 1864.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.