Działy Grabowieckie (343.18) – najwyższa część Wyżyny Lubelskiej, od 190 do 311 m n.p.m. Teren z głębokimi jarami i dolinami. Ziemie bardzo dobre, bogata i urozmaicona roślinność.
Główne miejscowości to: Grabowiec i Skierbieszów. Główne rzeki to dopływy Wieprza - Wolica i Wojsławka. Działy Grabowieckie to teren przenikania kultur. Spotkać można świątynie i cmentarze - zarówno katolickie jak i prawosławne. Ślady pacyfikacji z czasów II wojny światowej, gdy większość mieszkańców Niemcy wywieźli, osadzając w ich miejsce niemieckich kolonistów z Rumunii i Jugosławii.
Na Działach położony jest Skierbieszowski Park Krajobrazowy. Teren polno-leśny. Lasy przeważnie liściaste - buk, grab, jawor. Park obejmuje całą gminę Skierbieszów i częściowo gminy: Stary Zamość, Sitno, Izbica, Grabowiec, Miączyn, Kraśniczyn i Krasnystaw. Park utworzono w 1995 roku, pow. 35 488 ha + otulina 13 079 ha.
Rezerwaty przyrody:
  • "Broczówka" - koło Majdanu Skierbieszowskiego, pow. 6,17 ha, rezerwat roślinności stepowej.
  • "Głęboka Dolina" - na trasie Hrubieszów - Krasnystaw, pomiędzy wsiami Kukawka i Bończa, pow. 289 ha, rezerwat leśno-krajobrazowy z dolinami i wąwozami porośniętymi jaworem i bukiem.
Zabytki architektury:
  • kościoły: Bończa, Skierbieszów i Surhów
  • zespoły dworskie i pałacowe: Orłów Murowany, Stryjów, Kalinówka
  • park dworski w Hajownikach, zajazd w Kraśniczynie, karczma w Czajkach.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.