Łączność – jedna z własności działań dwuargumentowych.
Działanie @ w zbiorze S jest łączne, jeżeli dla dowolnych a, b, c ze zbioru S prawdziwa jest równość:
a @ (b @ c) = (a @ b) @ c.

Łączność działania oznacza, że napis a @ b @ c jest jednoznaczny – ze względu na możliwość dowolnego rozmieszczania nawiasów, kolejność wykonywania obliczeń nie ma znaczenia.
Zwykłe dodawanie i mnożenie liczb rzeczywistych są łączne, odejmowanie i dzielenie – nie. Na przykład: 2:(2:2) = 2 lecz (2:2):2 = 1/2. Dlatego zapis 2:2:2 jest niejednoznaczny.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.