dział administracji rządowej to pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. nr 141 poz. 943 z późń. zm.). Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 roku. Jej celem było umożliwienie elastycznego kształtowania składu rządu, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Prezes Rady Ministrów może dowolnie kształtować liczbę członków Rady Ministrów, przydzielając ministrowi jeden lub więcej działów. Jedynym ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.
W art. 5 ustawa o działach ustanawia następujące działy:
 • administracja publiczna
 • budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
 • budżet
 • finanse publiczne
 • gospodarka
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 • gospodarka morska
 • gospodarka wodna
 • instytucje finansowe
 • informatyzacja
 • integracja europejska
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 • kultura fizyczna i sport
 • łączność
 • nauka
 • obrona narodowa
 • oświata i wychowanie
 • praca
 • rolnictwo
 • rozwój wsi
 • rozwój regionalny
 • rynki rolne
 • Skarb Państwa
 • sprawiedliwość
 • szkolnictwo wyższe
 • transport
 • turystyka
 • środowisko
 • sprawy wewnętrzne
 • wyznania religijne
 • zabezpieczenie społeczne
 • sprawy zagraniczne
 • zdrowie
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.