Dyzma Kazimierz Gałaj (15 stycznia 1915 w Mystkowicach, pow. Łowicz - 6 grudnia 2000), socjolog, działacz polityczny, marszałek Sejmu PRL.
Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim (1950), 1970 uzyskał tytuł prof. nadzwyczajnego, 1977 prof. zwyczajnego nauk humanistycznych. Był wieloletnim członkiem stronnictw ludowych - należał od 1948 do SL, następnie do ZSL; działał w organach przewodnich ZSL - 1949-1953 i 1956-1984 członek Naczelnego Komitetu, 1969-1976 członek Prezydium NK, 1971-1973 wiceprezes NK; 1969-1971 i 1972-1976 przewodniczył Klubowi Poselskiemu ZSL.
1936-1939 pracował jako nauczyciel, podczas wojny był w ruchu oporu (Bataliony Chłopskie); więziony na Pawiaku. Po wojnie działał w Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" (m.in. wiceprezes zarządu głównego). 1946-1948 pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi, 1948-1956 Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1950-1951 prorektor uczelni). 1956-1964 był redaktorem naczelnym miesięcznika "Wieś Współczesna", 1959-1970 pracował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1964-1971 kierownik Zakładu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, 1971-1985 dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
1965-1980 był posłem na Sejm. W lutym 1971 został wybrany marszałkiem Sejmu, zastępując do końca kadencji (luty 1972) Czesława Wycecha. 1972-1976 był członkiem Rady Państwa. Sprawował także mandaty radnego w Wojewódzkich Radach Narodowych w Łodzi i Olsztynie (należał tam również do lokalnych władz ZSL).
Opublikował książki: Powstanie Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" (1959), Aktywność społeczno-gospodarcza chłopów (1961), Chłopi-robotnicy wsi płockiej (1964), Polityczny ruch chłopski w Polsce (1969); autor artykułów w "Nauce Polskiej", "Wsi i Rolnictwie", "Wsi Współczesnej" i innych pismach.
Odznaczony m.in. Krzyżem Komadorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy, Krzyżem Walecznych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.