301 Dywizjon Bombowy "Ziemi Pomorskiej"
(15 września 1944 roku do nazwy dodano mu imię "Obrońców Warszawy")
Dywizjon_301 -

Opis jednostki

 • litery kodowe: GR
 • utworzony - 22 lipca 1940, Bramcote
 • pierwszy rozkaz dzienny - 1 sierpnia 1940, Swinderby
 • gotowość operacyjna - 12 września 1940, Swinderby
 • rozwiązany (zredukowany do stanu "samego numeru") - 7 kwietnia 1943, Hemswell (siedem załóg przydzielono do 138 Squadronu do Zadań Specjalnych, tworząc Eskadrę "C" (polską))
 • od 4 listopada 1943 - 1586 Eskadra do Zadań Specjalnych
 • odtworzony jako Dywizjon do Zadań Specjalnych - 7 listopada 1944, Brindisi, Włochy
 • ostatnie zadanie operacyjne (zadania specjalne) - 26 lutego 1945
 • przeformowany na Dywizjon Transportowy - 4 kwietnia 1945, Blackbushe
 • rozwiązany - 18 grudnia 1946, Chedburgh

Główne operacje

Dowódcy

 • 22 lipca 1940 - W/Cdr (ppłk) Roman Rudkowski (brytyjski doradca S/Ldr C. G. Skinner)
 • 17 lipca 1941 - W/Cdr (mjr) Witold Jacek Piotrowski
 • 1 kwietnia 1942 - S/Ldr (15 kwietnia 1942 W/Cdr) (mjr) Stanisław Krzystyniak
 • 26 czerwca 1942 - S/Ldr (mjr) Maksymilian Brzozowski
 • 4 lipca 1942 - S/Ldr (12 lipca 1942 W/Cdr) (kpt) Henryk Kołodziejek
 • 25 września 1942 - S/Ldr (mjr) Adam Dąbrowa
 • (Eskadra "C" 138 Squadronu i 1586 Eskadra do Zadań Specjalnych:
  • 1 kwietnia 1943 - S/Ldr (mjr) Stanisław Król
  • 14 czerwca 1944 - S/Ldr (mjr) Eugeniusz Arciuszkiewicz
 • 7 listopada 1944 - W/Cdr (mjr) Eugeniusz Arciuszkiewicz
 • 6 maja 1945 - W/Cdr (mjr) Teofil Pożyczka (do rozwiązania)

Lotniska

 • 22 lipca 1940 - Bramcote
 • 25 sierpnia 1940 - Swinderby
 • 18 lipca 1941 - Hemswell (początkowo oddział w Winthorpe)
 • Eskadra "C" 138 Squadronu:
  • 1 kwietnia 1943 - Tempsford
 • 1586 Eskadra do Zadań Specjalnych:
  • 7 listopada 1943 - Sidi Amor, Tunezja
  • 22 grudnia 1943 - Campo Casale, Brindisi, Włochy
 • 7 listopada 1944 - Campo Casale, Brindisi, Włochy
 • 4 kwietnia 1945 - Blackbushe
 • 2 lipca 1945 - North Weald
 • 4 września 1945 - Chedburgh

Podstawowe wyposażenie

 • 26 lipca 1940 - Battle I (m.in. L5316 -L, L5351 -N, L5392 -M, L5421 -F, L5445 -R, L5535 -Q, L5536 -S, L5549 -J, L5551 -B, L5555 -H, L5556 -G, L5575 -A, P6567 -E, P6569 -D)
 • 16 listopada 1940 - Wellington IC (m.in. w okresie początkowym: L7819 -P, L7874 -S, R1006 -H, R1026 -R, R1047 -T, R1227 -M, R1349 -O, R1349 -N, R1365 -D, R1366 -L, T2517 -A, T -2518 -K, T2576 -G, T2625 -B; w połowie 1941 roku: R1064 -A, W5690 -W, X9616 -T)
 • 26 października 1941 - Wellington IV (m.in. w okresie początkowym: R1390 -K, R1520 -L, R1525 -E, R1535 -A, R1585 -M, R1590 -H, R1615 -G, Z1252 -T, Z1253 -B, Z1255 -D, Z1257 -J, Z1258 -F, Z1259 -O, Z1263 -P, Z1285 -S, Z1317 -U; w połowie 1942 roku: R1390 -E, R1490 -F, R1535 -J, R1585 -R, R1615 -G, R1650 -T, Z1273 -T, Z1329 -Z, Z1331 -C, Z1337 -O, Z1375 -R, Z1460 -I, Z1467 -L, Z1472 -H; na początku 1943 roku: R1490 -F, R1535 -G, Z1263 -P, Z1284 -K, Z1322 -U, Z1336 -J, Z1340 -C, Z1423 -M, Z1459 -S, Z1474 -B)
 • Eskadra "C" 138 Squadronu: 1 kwietnia 1943 - Halifax II (m.in. BB309 NF-T, BB330 -C, BB378 -D, HR666 -E, HX161 -M, JD154 -V, JD156 -W, JD171 -P, JD319 -A, JD362 -L, JN911 -Z, LW281 -W); 5 września 1943 również trzy Liberatory III (BZ858 NF-F, BZ859 -J, BZ860 -U)
 • 1586 Eskadra do Zadań Specjalnych: 4 listopada 1943 - Halifax II i Halifax V oraz Liberator III, Liberator V i Liberator VI (m.in. Halifax, koniec 1943 roku, początek 1944 roku: JD319 GR-A, JD362 -L, JN911 -Z, JP171 -B, JP177 -P, JP180 -V, JP181 -C, JP207 -E, JP222 -E, JP236 -A, JP249 -M, JP252 -D, JP281 -L, LW272 -D, LW284 -T; Halifax, w połowie 1944 roku: BB412 -C, JD319 -G, JP161 -N, JP220 -C, JP230 -N, JP236 -A, JP251 -P, JP252 -L, JP254 -D, JP283 -G, JP295 -P; Liberator, koniec 1943 roku, początek 1944 roku: BZ859 GR-J, BZ860 -U, BZ949 -T, BZ965 -S; Liberator, w połowie 1944 roku: EV978 -R, EW275 -R, EW278 -U, KG827 -U, KG890 -S, KH101 -R, KH151 -S)
 • 7 listopada 1944 - Halifax i Liberator (m.in. Halifax, pierwszych siedem: BB440 -G, JP136 -D, JP242 -E, LL118 -C, LL187 -H, Ll367 -P, LL534 -M; Liberator, pierwsze cztery: BZ965 -V, KG834 -U, KG994 -R, KH151 -S)
 • ? maja 1945 - Warwick C I i Warwick C III (m.in. Warwick C I: BV244 -H, BV245-Z, BV248, BV252 -V; Warwick C III: HG225 -N, HG226 -D, HG236 -R, HG242, HG248, HG275 -S, HG289 -A, HG293 -O, HG294 -F, HG295 -D, HG296 -F, HG298 -M, HG299 -J, HG322 -H, HG323 -P, HG327 -H, HG339 -T)
 • ? stycznia 1946 - Halifax C VIII (m.in. PP219 -F, PP221 -K, PP223 -B, PP225 -W, PP229 -L, PP231 -K, PP232 -D, PP233 -X, PP234 -V, PP236 -T, PP314 -C, PP324 -V, PP327 -H, PP328 -C, PP330 -O, PP335 -G, PP337 -S, PP339 -H)
==Podsumowanie wysiłku bojowego== (19 lipca 1940 - 8 maja 1945)
Bomber Command
Rok 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Razem
samolotozadań 42 418 706 94 - - 1260
godzin 155,5 2285,5 4066 661 - - 7168

==Podsumowanie działan specjalnych polskich załóg== (w 138 Squadronie, 1586 (Polskiej) Eskadrze i 301 Dywizjonie "Ziemi Pomorskiej - Obrońców Warszawy" (7 listopada 1941 - 26 lutego 1945):

Zadania nad Polską

Rok 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Razem
samolotozadania operacyjne - 2 21 64 339 - 426
godziny lotu - 22 259 714 2894 - 3889
zrzucony tonaż - 0,9 11,5 42,2 237,6 - 282,2
zrzuceni skoczkowie - 9 77 105 141 - 332
straty w załogach - 1 1 3 19 1/8 - 24 1/8
(straty w załogach odnoszą się do całych załóg, 7 do 8 lotników każda)

Zadania nad innymi krajami

Rok 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Razem
samolotozadania operacyjne - - 83 127 604 95 909
godziny lotu - - 576 859 3887 716 6038
zrzucony tonaż - - 58,5 121 1010,8 94,3 1284,6
zrzuceni skoczkowie - - 60 88 193 19 360
straty w załogach - - 2 6 1 3/8 9 3/8
(straty w załogach odnoszą się do całych załóg, 7 do 8 lotników każda)

Łączne działania specjalne

Rok 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Razem
samolotozadania operacyjne - 2 104 191 943 95 1335
godziny lotu - 22 835 1573 6781 716 9927
zrzucony tonaż - 0,9 70 163,2 1248,4 94,3 1576,8
zrzuceni skoczkowie - 9 137 193 334 19 692
straty w załogach - 1 3 9 20 1/8 3/8 33 1/2
(straty w załogach odnoszą się do całych załóg, 7 do 8 lotników każda)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.