Strona ta jest listą dywizji Polskich Sił Zbrojnych na przestrzeni dziejów, z rozbiciem na poszczególne armie lub teatry wojny. Równoważnikiem dywizji, jako związków okrętów są flotylle, które umieszczone zostały w artykule flotylle polskie
Dywizje polskielista związków taktycznych w randze dywizji podzielonych według rodzajów sił zbrojnych, czyli na lądowe oraz lotnicze i przeciwlotnicze.
Dywizje są obecnie największymi związkami wystawianymi przez Wojsko Polskie w czasie pokoju. Podlegają Dowództwu Wojsk Lądowych RP oraz Dowództwu Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej, czasem posiada je także Marynarka Wojenna.

Insurekcja kościuszkowska

Księstwo Warszawskie

Królestwo Polskie

Powstanie listopadowe

Rosja

 • Dywizja Strzelców Polskich – gen. Piotr Szymanowski, Adam Sławoczyński, Tadeusz Bylewski

Francja

Wojna domowa w Rosji

II Rzeczpospolita

Pełna lista dywizji i miejsca ich stacjonowania

Kampania wrześniowa

Armia Krajowa

Pełna lista odtworzonych jednostek

Francja 1940

Armia Polska w ZSRR

Wojsko Polskie na froncie wschodnim

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Wojsko Polskie w kraju po 1945

 • Terytorialne dywizje piechoty
  • 2 Terytorialna Dywizja Piechoty
  • 3 Terytorialna Dywizja Piechoty
  • 6 Terytorialna Dywizja Piechoty
  • 7 Terytorialna Dywizja Piechoty
  • 15 Terytorialna Dywizja Piechoty
  • Dywizje piechoty zmotoryzowanej
  • 8 Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej
  • 11 Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej
 • Dywizje zmechanizowane
  • 1 Dywizja Zmechanizowana
  • 2 Dywizja Zmechanizowana
  • 3 Dywizja Zmechanizowana
  • 4 Dywizja Zmechanizowana
  • 5 Dywizja Zmechanizowana
  • 8 Dywizja Zmechanizowana
  • 9 Dywizja Zmechanizowana
  • 10 Dywizja Zmechanizowana
  • 11 Dywizja Zmechanizowana
  • 12 Dywizja Zmechanizowana
  • 15 Dywizja Zmechanizowana
  • 16 Dywizja Zmechanizowana
  • 19 Dywizja Zmechanizowana
  • 20 Dywizja Zmechanizowana
 • Dywizje pancerne
 • Dywizje artylerii
  • 2 Dywizja Artylerii
  • 5 Dywizja Artylerii
  • 6 Dywizja Artylerii Przełamania
  • 8 Dywizja Artylerii Przełamania
  • 8 Łużycka Dywizja Artylerii
  • 10 Dywizja Artylerii Armat
 • Inne dywizje
  • 1 Warszawska Dywizja Kawalerii
  • 6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa
  • 7 Łużycka Dywizja Desantowa
  • 23 Dywizja Desantowa
  • 25 Dywizja Kawalerii Powietrznej im. ks. Józefa Poniatowskiego

Wojsko Polskie na froncie wschodnim

 • Dywizje artylerii przeciwlotniczej
  • 1 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej
  • 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej
  • 4 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej
 • Dywizje lotnicze
  • 1 Dywizja Lotnictwa Bombowego
  • 2 Dywizja Lotnictwa Szturmowego
  • 3 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego
  • 4 Mieszana Dywizja Lotnicza

Wojsko Polskie w kraju po 1945

 • Dywizje obrony przeciwlotniczej
  • 9 Dywizja Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
  • 11 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej
  • 13 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej
  • 15 Dywizja Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
  • 16 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej
  • 21 Dywizja Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
 • Dywizje obrony powietrznej kraju
  • 1 Dywizja Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich
  • 3 Łużycka Dywizja Artylerii OPK
 • Dywizje lotnicze
  • 2 Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego
  • 3 Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego
  • 4 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego
  • 5 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego
  • 6 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego
  • 7 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego
  • 8 Dywizja Lotnictwa Szturmowego
  • 9 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego
  • 10 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego
  • 11 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego
  • 15 Dywizja Lotnictwa Bombowego
  • 16 Dywizja Lotnictwa Szturmowego
  • 33 Dywizja Lotnictwa Marynarki Wojennej
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.