Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:

Dysjunkcja to w logice jeden ze spójników zdaniowych. Mianem tym określa się zresztą - w zależności od źródła - aż cztery różne spójniki zdaniowe:
1.NAND (funktor Sheffera, kreska Sheffera, dawniej:niewspółzachodzenie) to logiczne albo w sensie: co najwyżej jedno z dwojga. Dysjunkcja zdań p|q jest fałszywa tylko wtedy, gdy oba zdania zarówno p jak i q są prawdziwe. Charakterystyczną własnością dysjunkcji jest to, że można przy jej pomocy zdefiniować wszystkie pozostałe spójniki logiczne.
2. Niekiedy można spotkać się z rozumieniem dysjunkcji jako kontrawalencji, czyli alternatywy wykluczającej; w tym znaczeniu słowo to bywa uzywane w literaturze z zakresu nauk humanistycznych.
3. Sporadycznie spotyka się użycie terminu „dysjunkcja” w znaczeniu binegacji.
4. W literaturze z zakresu informatyki spotyka się słowo „dysjunkcja” w znaczeniu zapożyczonym z języka angielskiego, gdzie jest ono synonimem alternatywy (por. Logical disjunction).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.