Dyrektoriat - pięcioosobowy organ rządowej egzekutywy w schyłkowym okresie rewolucji francuskiej 1789 r., ustanowiony w 1795 r. przez Konwent Narodowy, który następnie rozwiązał i przekształcił w dwuizbowy parlament. Funkcjonował do zamachu stanu, dokonanego w 1799 przez pierwszego konsula Napoleona Bonaparte.
W szerszym znaczeniu - okres w dziejach Francji od obalenia Robespierre'a do zamachu Napoleona (1794-1799).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.