Dyplomata - przedstawiciel państwa akredytowany w innym panstwie, z którym państwo wysyłające ma nawiązane stosunki dyplomatyczne. Akredytacja następuje poprzez złożenie listów uwierzytelniających. Początkowo dyplomaci ambasadorzy i konsulowie pełnili swe funkcje honorowo, co wiązało się z dużymi kosztami, m.in. upominków dla władców i dworu oraz własnego utrzymania. Obecnie dyplomaci są urzędnikami państwowymi, tworząc tak zwany korpus dyplomatyczny. Najwyższy rangą dyplomata to ambasador. Do korpusu dyplomatycznego zaliczani są także attache i sekretarz ambasady. Attache, ze wzgledu na pełnione oboowiązki, mogą być attache handlowym, attache kulturalnym lub attache do spraw wojskowych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.