Dynastia Tang (chiń.: 唐, pinyin: Táng) – chińska dynastia, panująca w latach 618 – 907. Uważana za jedną z największych chińskich dynastii, w czasie jej panowania nastąpił intensywny rozwój kultury, sztuki i gospodarki. Na panowanie tej dynastii przypada szczytowy okres chińskiego buddyzmu, jednocześnie nastąpiło odrodzenie doktryny konfucjańskiej. Pod koniec dynastii buddyzm, po okresie rozkwitu (kiedy powstał m.in. chan) został poddany prześladowaniom, a na plan pierwszy wysunął się konfucjanizm. Był to także złoty wiek chińskiej poezji (tworzyli m.in. Li Bai i Du Fu), okres odrodzenia literatury i rozwoju malarstwa. Okres ten charakteryzowało otwarcie Chin na świat – stolica dynastii, Chang'an (長安; dzisiejszy Xi'an), stała się największym miastem świata, kosmopolityczną metropolią, gdzie istniały m.in. wspólnoty chrześcijańskie (nestorianie) i gdzie koncentrował się handel międzynarodowy, odbywający się na jedwabnym szlaku. Wpływy dynastii rozciągały się daleko w głąb Azji Środkowej i Południowo-Wschodniej, rozpoczęła się na dużą skalę wewnętrzna kolonizacja południowych Chin. W czasach dynastii Tang wprowadzono system egzaminów urzędniczych, za pomocą którego rekrutowano urzędników do końca cesarstwa. Wynaleziono druk blokowy.

Historia

Dynastia Tang była sukcesorem krótkotrwałej dynastii Sui, która zjednoczyła Chiny po kilkuwiekowym rozbiciu na wiele państw. W latach 684 – 705 panowała cesarzowa Wu Zetian i zmieniła nazwę państwa na Zhou, następny cesarz powrócił do nazwy Tang. W roku 755 wybuchła rebelia An Lushana i kraj pogrążył się w chaosie do roku 763. Rebelia złamała potęgę dynastii, od tego czasu zaczęła się ona chylić ku upadkowi. Pod koniec panowania dynastia straciła kontrolę nad lokalnymi gubernatorami wojskowymi i ostatecznie jeden z nich zagarnął tron dla siebie zapoczątkowując epokę krótkotrwałych Pięciu Dynastii.
唐 Thòng-chhèu
Dinastija Tang
تاڭ سۇلالىسى Dangzciuz
唐 Dinastiya Tang 唐朝 大唐
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.