Dynastia Kapetyngów, Kapetyngowie to dynastia panująca we Francji w okresie 987-1328. W liniach bocznych Walezjuszy, Burbonów i Orleanów (z przerwami) do 1848 r.

Dzieje rodu

Dynastia ta została zapoczątkowana przez Hugo Kapeta i początkowo w jej posiadaniu było niewielkie terytorium wokół Paryża. Za czasów panowania Kapetyngów postępował proces wzmacniania władzy królewskiej i scalania ziem francuskich, przeprowadzano także reformy administracyjne i ustrojowe (między innymi w roku 1302 utworzono Stany Generalne).

panujący we Francji

Linie boczne Kapetyngów

Bibliografia

  • Faral Edmond "Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego"
  • Dynastie Europy, p. red. A. Mączaka, Wrocław Warszawa Kraków 2003 (wyd. II)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.