Dymitr Doński, Błagowiernyj wielikij kniaź Dimitrij Donskoj (ur. 1350, zm. 19 maja 1389) - wielki książę moskiewski i włodzimierski; syn księcia Iwana II, wnuk Iwana Kality.
Wstąpił na tron już w wieku dziewięciu lat (1359). Dążył do wzmocnienia państwa moskiewskiego, połączenia pod jego panowaniem ziem ruskich wokół Moskwy. W 1367 rozpoczął umacnianie Kremla. Jako główny dowódca armii, prawie nieustanne musiał toczyć walki z wrogami Moskwy. Dwukrotnie odparł najazdy wielkiego księcia litewskiego Olgierda na Moskwę w latach 1368 i 1370. Jest też twórcą pierwszej na Rusi artylerii. Jednak za najważniejszą bitwę uznaje się tak zwaną bitwa na Kulikowym Polu z 1380 roku. Według legendy, ikonę przedstawiającą zaśnięcie Matki Bożej, autorstwa prawdopodobnie Teofana Greka (koniec XIV wieku), zabrał ze sobą w bój Dymitr Doński. Miało to mu pomóc w zwycięskiej wyprawie przeciwko Tatarom, dowodzonych przez chana Mamaja. Bitwa ta uznawana jest za początek upadku Złotej Ordy na Rusi.
Został pochowany na Kremlu. Na ikonach Dymitr przedstawiany jest najczęściej w czerwonych szatach książęcych, z lewą ręką trzymającą miecz z ostrzem skierowanym w dół, oraz prawą ręką uniesioną do góry, jakby do modlitwy,
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.