Dyktatura proletariatu - w doktrynie marksistowskiej forma sprawowania władzy, na etapie następującym bezpośrednio po rewolucji proletariackiej.
Charakterystyczną cechą dyktatury proletariatu jest przemoc wobec klas i warstw społecznych powiązanych z uprzednio panującym ustrojem kapitalistycznym. Etap ten miał się zakończyć z chwilą utworzenia bezklasowego społeczeństwa komunistycznego. W rzeczywistości dyktatura proletariatu przybierała formę autorytarnych rządów partii komunistycznych, które w ostatnich latach przed upadkiem całej formacji społeczno-politycznej pod koniec XX wieku nosiły miano demokracji socjalistycznej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.