Dudnienie jest efektem występującym w przypadku nakładania dwóch fal sinusoidalnych w czasie. Jeżeli dwie nakładające się fale bardzo niewiele się różnią częstotliwością, w tedy następuje ich sumowanie zgodnie ze wzorem trygonometrycznym:
\[\sin(\alpha)+\sin(\beta) = 2\cos(\frac{\alpha-\beta}{2})\sin(\frac{\alpha+\beta}{2}) \]
Efektem fizycznym takiego sumowania jest to, że fala zachowuje swój szybkooscylujący charakter opisywany przez funkcję sinus, jednak powolizmienna funkcja cosinus powoduje zmianę amplitudy sygnału, co dla dźwięku powoduje słyszalną zmianę głośności w czasie.
Efekt dudnień jest wykorzystywany do strojenia instrumentów muzycznych, ponieważ im dwie częstotliwości są sobie bliższe, tym dudnienie jest wyraźniejsze i znika dopiero przy idealnym dobraniu częstotliwości.
Wkres sumy funkcji sin(x) i sin(0.95*x) wraz z obwiednią cos(0.025*x).
Dudnienia dla częstotliwości 440 i 441 Hz
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.