Życie duchowe jest terminem często niesłusznie stosowanym zamiennie dla określenia życia religijnego jak i życia wewnętrznego człowieka. Jednak należy rozdzielić i zdefiniować te pojęcia, które nie są sobie równoznaczne.
Życiem religijnym jest relacja z bóstwem, rzeczywistym lub wymyślonym, połączona ze świadomym rozwojem wiary.
Życie wewnętrzne jest obecne w każdym człowieku (istocie) – są nim marzenia, myśli, plany, wszystkie aspekty życia i funkcjonowania obecne w świadomości istoty. Bogate życie wewnętrzne zwykle charakteryzuje artystów, poetów, kompozytorów, wynalazców i naukowców, w których umysłach powstają perły ludzkiej cywilizacji.
W zawężonym rozumieniu o istnieniu życia duchowego danego człowieka można mówić, gdy ta osoba aktywnie prowadzi życie religijne, oraz życie wewnętrzne, które rozwija się wraz z życiem religijnym w świadomym i niewymuszonym związku. Nie wszyscy ludzie posiadają życie religijne – w takim przypadku nie można mówić o życiu duchowym osoby.
Najbardziej rozwinięte życie duchowe mieli mistycy, którzy doświadczali transcendencji. Do takich należą np. św. Jan od Krzyża, św. Teresa Wielka, św. Faustyna. Ich doznania doprowadziły do stałego pogłębienia zarówno życia religijnego jak i wewnętrznego.

Życie duchowe w Chrześcijaństwie

Życie duchowe jest sprawą osobistą każdego człowieka, lecz jego rozwój nie koniecznie jest sprawą indywidualną: już od najmłodszych lat dzieci wychowywane są zgodnie z ich religią w grupach np. w szkole.
Chrześcijanie pogłębiają swoją wiarę oraz życie duchowe przez modlitwę, życie zgodnie z przykazaniami kościelnymi, ale też wraz z innymi, na spotkaniach modlitewnych, rekolekcjach i pielgrzymkach do miejsc świętych, czy to będzie sanktuarium, grób świętego lub inne miejsce kultu.

Bibliografia

Wprowadzenie do życia duchowego, Louis Bouyer, przełożyła Lucyna Rutkowska. Instytut Wydawniczy PAX 1982. ISBN 83-211-0348-0
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.