W spirytyzmie duch to istota inteligentna, żyjąca po śmierci fizycznej człowieka, bytująca w świecie pozamaterialnym. Zgodnie z tą doktryną duchy żyją w świecie niewidzialnym, znajdującym się poza czasoprzestrzenią świata materialnego; w innym wymiarze bytowania są wszędzie, przesyłają komunikaty za pośrednictwem mediów. Według tej koncepcji duch i dusza są synonimami. Duchy mogą manifestować się przez osobę żyjącą (medium), zmieniając jej wygląd (transfiguracja), wagę dzięki mieszaniu fluidów. Duchy mogą komunikować się w sposób widzialny poprzez: dźwięki, dotyk, hałas, poruszanie przedmiotów, pismo, rysunek, muzykę itp.
Istnienie duchów i życia pozagrobowego pojawia się w wielu doktrynach religijnych szczególnie chrześcijańskich. Współczesna nauka zaprzecza istnieniu duchów, uważając, że jest to tylko sfera wierzeń.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.