Druk to wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier). Potocznie nazywana drukiem jest również każda kopia, czyli odbitka drukowa. Ze względu na charakter odbitek drukowych, druki dzieli się je na różne wyroby poligraficzne.
Przemysłowe techniki druku: Artystyczne techniki druku (czyli grafika warsztatowa):
Za druk uważa się również rozmaite techniki powielania tekstu i grafiki metodami komputerowymi z użyciem komputerowych urządzeń peryferyjnych jak drukarki, plotery itp - aczkolwiek tego rodzaju odbitki powinno nazywać się wydrukami.

Podział druku

Druk można dzielić ze względu na różna jego aspekty.

I . ze względu na formę drukową:
 • druk wypukły (elementy formy przenoszące farby są wypukłe)
 • druk wklęsły (elementy formy przenoszące farbę są wklęsłe)
 • druk płaski (elementy formy drukujące i niedrukujące są na jednym poziomie)
 • sitodruk (forma ma postać siatki, przez której otwory jest przepychana farba)
II. ze względu na postać podłoża:
 • druk arkuszowy (podłoże drukowe w postaci arkuszów)
 • druk zwojowy (podłoże drukowe w postaci roli)
III. ze względu na zadruk podłoża drukowego:
 • druk jednostronny (zadruk z jednej strony podłoża drukowego)
 • druk dwustronny (obustronny zadruk podłoża drukowego)
IV. ze względu na sposób przenoszenia obrazu:
 • druk bezpośredni (forma drukowa stykając się z podłożem przenosi obraz)
 • druk pośredni (forma drukowa przekazuje obraz na element pośredni, np. gumę, a ten przekazuje go na podłoże drukowe)
V. ze względu na efekt barwny na podłożu drukowym:
 • druk jednobarwny (druk jednym kolorem farby)
 • druk wielokolorowy (druk więcej niż jednym kolorem farby, dana barwa wraz ze swymi odcieniami jest efektem druku tą oto konkretną farbą użytą w druku)
 • druk wielobarwny (druk zasadniczo farbami procesowymi, dana barwa może być efektem udziału wszystkich farb procesowych, takie rozwiązanie pozwala uzyskać szeroką gamę barw)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.