Drohiczyn - miasto i siedziba gminy w powiecie siemiatyckim (województwo podlaskie), do 1998 białostockim, nad Bugiem.

Położenie

Drohiczyn jest położony jest we wschodniej Polsce i w południowej części województwa podlaskiego. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 62 Siemiatycze - Włocławek.
  • Liczba mieszkańców: 2 112 (31.12.2003)

Historia

Historyczna stolica Podlasia. W XI wiek gród na pograniczu rusko - polskim, XII - XIII wieku stolica ruskiego księstwa drohiczyńskiego, przejściowo należał do Mazowsze| Mazowsza
i w końcu XIII wiek opanowany przez Litwę. Prawa miejskie otrzymał Drohiczyn w 1498 roku, z rąk Aleksandra Jagiellończyka. Od 1520 roku stolica województwa podlaskiego i pozostał nią Drohiczyn aż do okresu rozborów. Od 1569 r. miasto zostało włączone do Korony. XVI wiek, to okres największego rozkwitu miasta. Na początku XVII wiek były w Drohiczynie trzy kościoły, pięć cerkwi i cztery klasztory w tym dwa katolickie. W mieście istniał także szpital, apteka i szkoła. Okres pomyślnego rozwoju miasta położył "potop" szwedzki. W XVIII wiek odnowiono, odbudowano lub wybudowano drohiczyńskie kościoły i klasztory. Pozbawiony dawnej świetności Drohiczyn zasłynął w tym okresie ze wspaniałych szkół: szkółki prowadzonej przez franciszkanów i jezuickiego Colegium Nobillium. XIX wiek, to okres upadku. Drohiczyn przekształcił się w prowincjonalne miasteczko bez perspektyw rozwoju, oddalone od nowych szlaków komunikacyjnych. Liczba mieszkańców z około 2 000 w 1775 roku zmniejszyła się do 835 w 1857 r. Na początku XX wiek napływ ludności żydowskiej spowodował, iż liczba jej wzrosła ponownie do 2 000. Podczas dwóch wojen światowych miasto ponownie zostało zniszczone, a potem ponownie odbudowane. Dziś Drohiczyn pełni funkcje usługowo - handlowe dla okolicznych wsi, ze względu też na malownicze położenie, jest także znaną miejsowością letniskową. Tradycje drohiczyńskich szkół podtrzymują: Wyższe Seminarium Duchowne i Liceum Ogólnokształcące. Od 1991 roku Drochiczyn jest siedzibą Diecezji Drohiczyńskiej. Znajdują tu się trzy kościoły i jedna cerkiew prawosławna. 10.VI.1999 roku odbyło tu się spotkanie ekunemiczne z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Zabytki

  • Góra zamkowa - dawne grodzisko,
  • Kościół pofranciszkański ( XVII - XVIII w. ) z zespołem klasztornym,
  • Kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek z XVIII wiek,
  • Cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy z XIX wiek.

Muzea

  • Muzeum Diecezjalne w Drohiczynie

Gospodarka

Ośrodek usługowy dla rolnictwa; drobne przetwórstwo drzewne i rolno - spożywcze.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.