Zarazki - nieformalna (tj. niebędąca taksonem) grupa mikroorganizmów chorobotwórczych, wirusów i czynników subwirusowych (prionów i wiroidów). Wszystkie składniki tej grupy są zdolne do wywołania zakażenia i właściwie to tylko pozostaje ich cechą charakterystyczną.
Aktualnie trudno podać ścisłą listę zarazków ze względu na występowanie zakażeń oportunistycznych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.