DotGNU

DotGNU (podgląd zawartości)

To projekt implementacji platformy . NET, która będzie stanowić Wolne Oprogramowanie. Jest to inicjatywa podobna do projektu Mono. DotGNU w wersji 0. 1 umożliwia tworzenie, uruchamianie i integrowanie z phpGroupWare aplikacji napisanych w językach C# i C na wielu systemach operacyjnych i platformach sprzętowych. Cele Celem projektu DotGNU jest stworzenie narzędzi kompatybilnych z aplikacji w technologi .
Wyniki wyszukiwań związane z "DotGNU"
wyników 3