Dostępność – w psychologii łatwość z jaką dane pojęcie osiąga poziom świadomości.
Dostępność jest wyższa w przypadku pojęć często używanych przez daną osobę. U różnych osób dostępność tego samego pojęcia może się różnić, może też zmieniać się u tej samej osoby w miarę upływu czasu. Bardziej dostępne są na ogół idee używane niedawno.
Dostępność można mierzyć np. poprzez czas konieczny na reakcję wymagającą uświadomienia sobie sensu danego słowa (np. odpowiedzenie na proste pytanie z jego użyciem).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.