Dorosły w analizie transakcyjnej (AT) jest jednym ze stanów Ja, obok dziecka i rodzica.
Charakteryzuje się logicznym myśleniem, konstruktywnym podejściem - takim, jakim cechować powinna się osoba postępująca "dorośle". Działanie, które zapoczątkowuje ten stan Ja ukierunkowane jest na teraźniejszość i obiektywność.
Osoba "wychodząca" z takiej postawy w kontakcie z inną osobą odpowiada sobie na pytanie: jak to rozwiązać? co jest istotne w danej sytuacji? czy dane działanie jest konieczne i jaką formę powinno przyjąć?
Sposoób funkcjonowania Ja-Dorosłego polega na analizowaniu rzeczywistości i szacowaniu prawdopodobieństwa, toteż częstym, choć nie do końca prawdziwym porównaniem jest odniesienie tego do komputera chłodno analizującego fakty i wyciągającego logiczne wnioski.
Stan ten jest szczególnie przydatny w pracy zawodowej i trudnych relacjach interpersonalnych z innymi dorosłymi osobami.
W psychoanalizie przybliżonym odpowiednikiem Dorosłego jest ego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.