Dobra kultury - termin ten jest rozmaicie interpretowany, w zależności od tego, jak dany badacz rozumie pojęcie kultury. Jeśli uważa on za kulturę całokształt materialego i niematerialnego dorobku ludzkości, wówczas do dóbr kultury zaliczy zarówno rzeczy i usługi, jak i dobra niematerialne, czy zachowania i zjawiska etyczne.
Jeśli zaś używa słowa "kultura" w węższym znaczeniu, sens terminu "dobra kultury" wynika z kontekstu, w jakim został on użyty. Na przykład, gdy mówi on o dobrach ludzi wierzących, czy niewierzących, to do dóbr kultury zalicza zjawiska z zakresu postaw, idei, doktryn, czy świadomości ludzkiej. Ale jeśli zajmuje się dobrami kultury w muzeach, ma na myśli materialne przedmioty - dzieła sztuki.
Niektórzy uczeni dokonują podziału dóbr kultury na:
  • instrumentalne (pośrednie), które stanowią środki do osiągania innych dóbr,
  • autoteliczne (bezpośrednie), które są celem samym w sobie.
Oczywiście dane dobro może spełniać obie te funkcje, np. wykształcenie można uznać zarówno za cel sam w sobie, jak i środek do osiagnięcia kariery, czy prestiżu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.