Dobór krewniaczy to sytuacja w której osobnik zmniejsza swoje szanse ewolucyjne, żeby zwiększyć szanse swoich krewnych.
Do najprostszych przykładów należy dowolne poświęcenie dla własnego potomstwa (nawet karmiąc własne potomstwo osobnik pozbawia się części pokarmu, a więc zmniejsza swoje szanse), oraz sytuacja w organizmach wielokomórkowych, gdzie jedne komórki poświęcają możliwość rozrodu dla swoich sióstr.
Dla badania doboru krewniaczego wygodny jest "współczynnik pokrewieństwa", czyli liczba mówiąca o tym, jaką część genów dwa osobniki mają wspólną ponad średnią w populacji.
Dla relacji rodzic - dziecko jest ona równa 0.5, dla relacji między pełnym rodzeństwem 0.5, między niepełnym (wspólny 1 rodzic) - 0.25, itd
Przy dziwniejszych sytuacjach - takich jak system haplodiploidalny błonkówek czy kazirodztwo liczby te mogą być dosyć dziwne.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.