Dwutlenek węgla lub tlenek węgla (IV) lub tlenek węgla (4+) lub ditlenek węgla (wzór chemiczny CO2) jest to bezbarwny, bezwonny i niepalny gaz. Jest to gaz dobrze rozpuszczalny w wodzie i cięższy od powietrza (ok. 1,5 razy). Sublimuje w temperaturze -78,5°C.
W naturze występuje w stanie wolnym w atmosferze i stanie związanym.
Dwutlenek węgla jest produktem spalania i oddychania. Jest wykorzystywany przez rośliny. Tworzy się przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych występuje w kopalniach, cukrowniach, gorzelniach, wytwórniach win, silosach zbożowych, browarach i studzienkach ulicznych. Choć per se nie jest trujący, w większych stężeniach dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia lub nawet zabójczy, a jego działanie wynika nie tylko ze zmniejszenia ciśnienia parcjalnego tlenu w powietrzu wdechowym, ale także na powstawaniu hiperkapni, a co za tym idzie kwasicy oddechowej i w następstwie obrzęku mózgu.
Zatrucie:
  • przy stężeniu 2% CO2 w powietrzu występuje pobudzenie ośrodka oddechowego i serca - przyśpieszenie oddechu i akcji serca
  • 3% - pogłębienie oddychania
  • 8% - bóle głowy, osłabienie, a po dłuższym przebywaniu utrata przytomności
  • 10-20% - cięższe objawy
  • 30-40% - natychmiastowa śmierć przez porażenie ośrodka oddechowego.
W leczeniu najważniejsze jest usunięcie osoby z toksycznej atmosfery, zastosowanie tlenoterapii, u osób nieprzytomnych intubacja i oddech wspomagany.
Dwutlenek węgla jest uważany za jeden z gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za ocieplenie klimatu na Ziemi.
Zobacz też :
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.