Distributed.net to organizacja, która za pośrednictwem wielu komputerów podłączonych do sieci Internet próbuje rozwiązać zadania wymagające ogromnych mocy obliczeniowych.
Idea polega na podziale zadania na malutkie fragmanty i wykonywaniu ich jednocześnie i niezależnie na wielu różnych maszynach (Obliczenia rozproszone). W projekcie mogą wziąć udział wszyscy ochotnicy.
W 1997 roku RSA Security Inc. ogłosiła konkurs na złamanie kilku szyfrów. Nagroda to 10.000$ za każdy szyfr. Wkrótce zawiązała się grupa distributed.net i przystąpiła do łamania jednego z nich, aby pokazać, że jest to możliwe. Od tamtej pory zostały złamane RC5-56, DES II-1, DES III, CSC-56 i RC5-64. Wszystkie szyfry złamano metodą brute force, więc zadanie sprowadzało się do sprawdzenia wszystkich możliwych kluczy.
Aktualnie distributed.net pracuje nad dwoma projektami: złamaniem szyfru RC5-72 oraz projekten OGR-25 czyli wyszukiwaniem pewnych specyficznych ciagów liczb (Golomb Ruler).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.