Digambarowie ("odziani w przestwór") - jedna z dwóch głównych obok śwetambarów, grup w łonie dźinizmu. Podział ten zaistniał prawdopodobnie już w czasach Mahawiry, gdyż śwetambarowie nie przyjęli wszystkich jego reform. Rozłam nasilił sie w II wieku n.e., jednak jeszcze do XI wieku istniały wspólne świątynie obu sekt. Nazwa grupy pochodzi od tego, iż w dawnych wiekach mnisi digambarów chodzli zupełnie nago w odróżnieniu od mnichów śwetambarskich, którzy ubierali się na biało. Jednak obecnie również i oni urzywają ubrań (dawny zwyczaj pozostał tylko w obrębie niektórych klasztorów). Pozycja kobiet jest gorsza niż w rywalizującej grupie, m. in. nie mogą zostać mniszkami. W odróżnieniu od śwetambarów nie mają kanonu świętych pism- twierdzą iż kanon dźinijski zaginął.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.