Diazepam -

Diazepam (7-chloro-1,3-dihydroksy-1-metylo-5-fenylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on, C16H13ClN2O, nazwy handlowe: Relanium, Valium, ATC: N 05 BA 01) - lek psychotropowy z grupy 1,4-benzodiazepiny. Wykazuje działanie uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe, rozluźniające mięśnie i ułatwia zasypianie.
Na organizm ludzki wywiera silne działanie hamujące wzgórze, podwzgórze i tzw. układ limbiczny, co manifestuje się poprzez działanie uspokajające i przeciwlękowe. Lek ten znalazł szerokie zastosowanie, przede wszystkim w psychiatrii i neurologii, lecz także w szerokiej praktyce lekarskiej w leczeniu stanów lękowych, psychoz, łagodzenia zachowań agresywnych, terapii alkoholizmu, padaczki oraz w premedykacji przed niektórymi zabiegami diagnostycznymi i terapeutycznymi.
Aktywne metabolity: nordazepam i oksazepam. Ulega rozkładowi w wątrobie - okres półtrwania 20-70 godzin. Usuwany jest głównie z moczem. Podawany przez dłuższy okres czas może wywołać tolerancję i uzależnienie. Nagłe przerwanie zażywania leku może spowodować wystąpienie objawów abstynencyjnych.
W Polsce, a także innych krajach diazepam wydawany jest wyłącznie na receptę lub przeznaczony do lecznictwa zamkniętego. Ze względu na swoje właściwości narkotyczne bywa nadużywany w celach pozamedycznych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.