(powiększ)
Destylacja to sposób rozdzielania mieszaniny ciekłych związków chemicznych poprzez fizyczny proces odparowania a następnie skroplenia składników mieszaniny, o ile różnią się one prężnością par (a zatem skład pary jest różny od składu cieczy). Destylację stosuje się w celu izolowania lub oczyszczania jednego, kilku lub wszystkich składników mieszaniny.
Aby oczyszczanie przez destylację było skuteczne, mieszanina musi składać się ze związków o znacząco różnych temperaturach wrzenia, jednak nie wszystkie takie mieszaniny dają się dobrze rozdzielać przez destylację, gdyż często destylacja jest utrudniona z powodu powstawania mieszanin azeotropowych.
Gdy różnica prężności par składników mieszaniny jest bardzo mała (a w konsekwencji skład destylatu jest podobny do składu cieczy wyczerpanej), to skuteczność destylacji można poprawić poprzez jej wielokrotne powtarzanie (rektyfikacja).
Urządzeniami, którymi można wspomagać proces destylacji, są: Procesem odwrotnym do destylacji, ale mającym dać te same efekty (rozdział cieczy), jest wymrażanie kolejnych składników.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.