Demokracja ludowa - określenie używane w stosunku do państw zależnych od Związku Radzieckiego po II wojnie światowej. Oficjalnie władzę miał w nich sprawować lud, ale w rzeczywistości rządziła w sposób autorytarny lub totalitarny monopartia (np. w Polsce PZPR), a inne partie i organizacje społeczne były jej podporządkowane. Kraje demokracji ludowej często nazywano demoludami.
Termin "demokracja ludowa" był typowym dla komunistycznych propagandzistów zbitkiem słów (sama "demokracja" znaczy "rządy ludu", czyli "demokracja ludowa" to "ludowe rządy ludu"). Chcieli w ten sposób odróżnić sposób rządzenia realizowany w ZSRR od demokracji zachodniej nazwaną wówczas "demokracją burżuazyjną".
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.