Demokracja

Demokracja (podgląd zawartości)

(z greki demos "lud" + kratos "rządy") - dyktatury, lub monarchii absolutnej, gdzie cała władza spoczywa w rękach jednego człowieka. Demokracja może być stopniowana - tzn. w danym ustroju politycznym faktyczny udział we władzy zwykłych obywateli może być większy lub mniejszy.
Wyniki wyszukiwań związane z "Demokracja"
wyników 17