Demografia

Demografia (podgląd zawartości)

(dział geografii) jest nauką o ludności. Zajmuje się jej strukturą, rozwojem i przemieszczaniem się. W demografii istotne znaczenie odgrywają statystyczne badania ilościowe. Zobacz też: przegląd zagadnień z zakresu geografii, statystyka stosowana, przegląd zagadnień z zakresu statystyki.
Wyniki wyszukiwań związane z "Demografia"
wyników 27