Demiurg - z greckiego - rzemieślnik, robotnik, sprawca, twórca, siła twórcza.
W filozofii Platona (w Timaiosie) określano tak budowniczego świata nadającego kształty wiecznej, bezkształtnej materii według wzorców, jakie stanowią doskonałe idee. W nowoczesnej filozofii termin ten oznacza doskonałą siłę twórczą.
Demiurg
  • był też tytułem najwyższego urzędnika w starożytnych greckich państwach np. doryckich. W Związku Achajskim ważną rolę odgrywało kolegium 10 - ciu demiurgów.
  • w starożytnym państwie ateńskim (w najdawniejszym ustroju Aten) określano tak członka jednej z trzech klas majątkowych obywateli, do której zaliczano rzemieślników, kupców, rybaków, żeglarzy i pracowników najemnych.
  • w starożytnej Grecji określano tym mianem także osobę wykonującą zawód społecznie użyteczny jak np. lekarz, rzemieślnik, poeta.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.