Delta_Dunaju -
Delta Dunaju (rum. Delta Dunării) – delta rzeczna położona w Rumunii i na Ukrainie, największa z europejskich delt, w niewielkim stopniu przeobrażona w wyniku działalności człowieka. Ma ona powierzchnię 3 446 km².

Geografia

Każdego roku aluwia nanoszone z prądem Dunaju powiększają deltę o ok. 40 m. Koło miejscowości Tulcea, Dunaj dzieli się na 3 ramiona przed ujściem do Morza Czarnego: Chilia, Sulina i Sfântu Gheorghe (Św. Jerzy), lecz istnieje wiele innych kanałów wodnych, które dzielą deltę na obszary trzcin, bagien i podmokłych lasów, niektóre z nich są corocznie zalewane wiosną i jesienią.
Około 44 km od delty Dunaju znajduje się Wyspa Żmijowa, obszar który należy do Ukrainy, lecz do którego pretensje rości także Rumunia.
W roku 2004, Ukraina rozpoczęła prace nad Kanałem Bystroje, który utworzy żeglowny kanał od Morza Czarnego ukraińskiej części delty Dunaju. Unia Europejska apelowała do Ukraine o jego zamknięcie, ponieważ będzie on zagrażać terenom podmokłym w delcie. Strona rumuńska, która jest zaangażowana w ochronę delty, zapowiedział, że pozwie Ukrainę do Międzynarodowego trybunału Sprawiedliwości.
Delta_Dunaju -

Przyroda

W delcie rośnie ponad 1 200 gatunków roślin, 300 gatunków ptaków, a także 45 gatunków ryb słodkowodnych, które żyją w licznych jeziorach i bagnach. Delta Dunaju została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO i rezerwatów biosfery. Obszary ochrony ścisłej zajmują ok. 2 733 km².
Na tym terenie miliony ptaków przylatujące z odległych terenów naszej planety (Europa, Azja, Afryka, Morze Śródziemne) mają tu tereny lęgowe.
Przed ok. 2 500 lat, wg Herodota Dunaj dzielił się na 7 ramion.

Mieszkańcy delty

Na obszarze delty żyje ok. 15 tys. ludzi, większość z nich trudni się rybactwem, posługując się przy tym drewnianymi kajakami. Jest tam także społeczność Lippovan, potomkowie starowierców, którzy opuścili Rosję w roku 1772 przed prześladowaniami religijnymi. Głównym ośrodkiem społeczności Lippovan jest położone w ukraińskiej częsci delty Wilkowo.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.