Deflacja to wzrost wartości pieniądza w czasie - z czasem można za daną ilość pieniędzy kupić coraz więcej towarów i usług. Potocznie, określenie spadku cen rynkowych.
Zjawisko przeciwne to inflacja.
Deflacja była powszechna w XIX wieku, kiedy to pieniądz był w stałej relacji do cen srebra i złota. Współcześnie deflacja jest bardzo rzadka, gdyż w polityce ekonomicznej większości krajów dominuje presja na utrzymywanie stałej, niewielkiej inflacji, uważanej obecnie przez sporą część ekonomistów za korzystną dla gospodarki. Występowanie deflacji (jak na przykład w latach 90-tych w Japonii) wiąże się zazwyczaj ze stagnacją gospodarczą.
Zjawiskiem podobnym do deflacji o mniejszej skali jest ciągły spadek ceny niektórych produktów, takich jak np. moc obliczeniowa komputerów. Występuje ono głównie w sektorze nowoczesnych technologii.
Opinie ekonomistów o deflacji są różne, głównie z powodu niewielkiej dostępności danych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.