Deficyt budżetowy - występuje gdy wydatki w budżecie danej instytucji (zazwyczaj państwa) są wyższe niż jej przychody. Przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa.

Wysokość deficytu budżetowego w Polsce i na świecie

Budżety większości państw świata zakładają deficyt rzędu paru procent (jednak rzadko powyżej 5 proc.). Według wymogów Unii Europejskiej deficyt budżetowy powinien być niższy niż 3 proc. PKB. W Polsce w 2003 r. deficyt budżetowy wyniósł 4,1 proc. PKB, w 2003 r. wyniesie, według planów rządu, 5,7 proc i będzie stopniowo obniżany, do 1,5% PKB w 2007 r.

Kontrowersje w sprawie wysokości deficytu

Deficyt budżetowy jest jednym z podstawowych kryteriów oceny polityki fiskalnej państwa. Deficyt budżetowy finansuje się przez zaciagnięcie jakiejś formy kredytu. Wysoki deficyt budżetowy państwa oznacza najczęściej konieczność wydania dużej ilości obligacji skarbowych, co sprawia, że rośnie ich oprocentowanie, a co za tym idzie rosną koszty kredytu w całej gospodarce i wolniej się ona rozwija.
Alternatywy to:
  • Sprzedaż majątku znajdującego się w posiadaniu państwa, czyli prywatyzacja. Ta opcja jest najkorzystniejsza dla gospodarki, jednak możliwości korzystania z niej są ograniczone
  • Podniesienie podatków, podobnie jak deficyt ma negatywny wpływ na gospodarkę
  • Ograniczenie wydatków, na które jednak często trudno się zdecydować pod wpływem presji różnych grup.

Problemy metodologiczne

Porównania międzynarodowe i dyskusję nad zjawiskiem deficytu budżetowego utrudnia to, ze szereg dochodów, wydatków i zobowiązań państwa jest realizowanych poza budżetem państwa - różne są więc metodologie liczenia deficytu. Często uzywa się wtedy szerszego pojęcia: deficyt sektora finansów publicznych. Dla przykładu w Polsce deficyt budżetowy liczony zgodnie z metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego (GFS) stanowił w 1998 roku 1,1 proc. PKB (deficyt całego sektora finansów publicznych 1,2 proc.). Stosując metodę określoną przez ustawę o finansach publicznych otrzymujemy inne dane: 2,4 proc. PKB w przypadku deficytu budżetowego i 2,6 proc. dla całego sektora finansów publicznych. Jeszcze inną metodę liczenia deficytu stosuje się w Unii Europejskiej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.