Dawid_Ben_Gurion -
Dawid Ben Gurion (1886-1973) - pierwszy premier Izraela, uważany za jednego z twórców państwa i "Ojca Narodu". Urodził się 16 października 1886 roku w Polsce w Płońsku jako Dawid Grün.
Kształcił się w szkole hebrajskiej założonej przez ojca. W 1903 roku przystąpił do socjalistyczno-syjonistycznej organizacji Poalei Zion.
W 1906 roku wyemigrował do Palestyny, która była wówczas częścią Imperium Osmańskiego. Dopomógł w założeniu organizacji samoobrony żydowskiej Hashomer.
W 1912 roku rozpoczął studia w Stambule (Turcja).
Podczas I wojny światowej, w 1916 roku został deportowany przez władze tureckie, za działalność syjonistyczną. W latach 1916-17 przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie poślubił Paulę Monbesz. Następnie zaciągnął się do armii brytyjskiej i jako żołnierz Legionu Żydowskiego powrócił do Palestyny.
Od 1920 roku był członkiem Rady Głównej Światowej Organizacji Syjonistycznej. W 1921 roku został wybrany na przewodniczącego Powszechnej Organizacji Robotników Żydowskich w Ziemi Izraela (Histadrut). Pełnił tę funkcję do 1935 roku. W 1935 roku został wybrany przewodniczącym prezydium Agencji Żydowskiej w Palestynie.
Podczas II wojny światowej zaangażował się w walkę z brytyjskimi ograniczeniami nałożonymi na żydowską imigrację do Palestyny. Aktywnie wspierał nielegalną imigrację.
14 maja 1948 roku odczytał w Tel Awiwie Deklarację Niepodległości, głoszącą ustanowienie niepodległego państwa Izrael. Został pierwszym premierem tymczasowego rządu. Po zakończeniu wojny o niepodległość, odbyły się wybory parlamentarne. 10 marca 1949 roku został pierwszym premierem rządu. Był on charyzmatycznym przywódcą narodu, który potrafił pociągnąć za sobą masy. Zmobilizował Żydów z całego świata do finansowego poparcia Izraela. Wspierał napływ tysięcy żydowskich imigrantów do Izraela. Pomagał w ich osiedleniu, edukacji i organizacji miejsc pracy. Wdrożył rewolucyjny projekt narodowego systemu zaopatrzenia w wodę.
Był jednym ze współzałożycieli izraelskiej Partii Pracy. W listopadzie 1950 roku religijne partie ortodoksyjne wycofały się z rządu, doprowadzając do jego upadku. Po nowych wyborach parlamentarnych, 8 października 1951 roku Dawid Ben-Gurion został ponownie wybrany premierem rządu.
Na arenie międzynarodowej, we wrześniu 1952 roku zawarł kontrowersyjne porozumienie o odszkodowaniach z Zachodnimi Niemcami. Zawarte porozumienie pogłębiło wewnętrzne spory w Izraelu.
W 1952 roku spór religijny ponownie doprowadził do upadku rządu. 24 grudnia 1952 roku Dawid Ben-Gurion ponownie został wybrany na premiera rządu. Gdy nastąpiła poprawa sytuacji gospodarczej kraju, 7 grudnia 1953 roku Ben-Gurion na swoje życzenie ustąpił z funkcji premiera i osiedlił się w kibucu Sde Boker na Negewie.
W wyniku wyborów parlamentarnych 1955 roku, Ben Gurion ponownie został premierem rządu (3 listopada 1955 r.). 29 października 1957 roku niezrównoważony psychicznie zamachowiec rzucił granat na sali obrad izraelskiego parlamentu Knesetu, raniąc premiera Ben-Guriona oraz kilku ministrów. 7 stycznia 1958 roku Ben-Gurion został ponownie zatwierdzony na premiera rządu. W 1959 roku odbyły się kolejne wybory parlamentarne, w wyniku których Ben-Gurion został wybrany na premiera (17 grudnia 1959 r.). Wybory z 1961 roku zakończyły się kolejnym zwycięstwem Ben-Guriona, który 2 listopada 1961 roku ponownie został premierem rządu.
17 czerwca 1963 roku zmęczony długoletnią aktywnością polityczną, ustąpił na swoje życzenie z urzędu i osiadł w Sde Boker na Negewie. Był autorem wielu publikacji omawiających powstanie państwa Izrael i jego politykę wobec państw arabskich. Ben Gurion było jego pseudonimem pisarskim, którego używał od początku swojej kariery (był wówczas dziennikarzem). Zmarł 1 grudnia 1973 roku.
Zobacz także:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.