Datowanie radiowęglowe to metoda badania wieku przedmiotów oparta na pomiarze proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla 14C, a izotopami stabilnymi 12C i 13C.
W górnych warstwach atmosfery pod wpływem promieniowania kosmicznego cały czas zachodzi proces przemiany azotu w radioaktywny węgiel:
1n + 14N → 14C + 1H

Węgiel ten następnie rozchodzi się równomiernie w atmosferze, i pod postacią dwutlenku węgla wchodzi do organicznego obiegu pierwiastków. Tak długo jak organizm żyje, wymienia materię z otoczeniem, tak więc proporcje węgla radioaktywnego do stabilnego w materii żywej są takie same jak w atmosferze.
Sytuacja zmienia się jednak, gdy tylko organizm umrze - wymiana przestaje zachodzić, i izotop 14C z czasem się rozpada. Jego udział spada o połowę co każde około 5740 lat.
Spadek poziomu udziału izotopu 14C z czasem
Czas od śmierciProcent pozostałego radiowęgla
0100.00%
199.99%
299.98%
599.94%
1099.88%
2099.76%
5099.40%
10098.80%
20097.61%
50094.14%
100088.62%
200078.54%
500054.67%
1000029.89%
200008.94%
500000.24%

Żeby dowiedzieć się kiedy dany organizm dokonał żywota musimy zmierzyć aktualne proporcje radiowęgla do węgla stabilnego i porównać je z proporcjami jakie występowały kiedy żył. Uzyskany w ten sposób wynik byłby dość dokładny, jednak z datowaniem radiowęglowym wiąże się wiele problemów.
Udział radiowęgla w ogóle węgla występującego w atmosferze można wyrazić wzorem:
\[\mbox{Proporcja} = \frac {\mbox{Ilość }{}^{14}\textrm{CO}_2} {\mbox{Całkowita ilość }\textrm{CO}_2} \]

Licznik zależy od ilości wytworzonego w wyniku działalności promieniowania kosmicznego radiowęgla, i jest relatywnie stały. Znacznie gorzej jest z mianownikiem - ilość CO2 w atmosferze podlega częstym wahaniom, zwłaszcza w związku z procesami zlodowacenia. Z tego powodu na czysty wynik pomiarów radiowęglowych konieczne jest naniesienie wielu poprawek.
W celu uzyskania większej dokładności datowania radiowęglowego stosuje się dodatkowe metody. W ich wyniku uzyskuje się krzywe kalibracji. Najpowszechniej stosowane metody to: dendrochronologia, datowanie uranowo-torowe korali i chronologia tzw. warstw (warstewek ilastego osadu).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.