Dach_mansardowy -

Dach mansardowy - dach łamany, zbudowany z dwóch oddzielonych od siebie gzymsem powierzchni połaci dachowych. Dach mansardowy może być dachem dwu - lub czterospadowym. Jules Hardouin Mansard, francuski architekt okresu baroku jako pierwszy wprowadził to rozwiązanie konstrukcyjne i wykorzystał poddasze jako część użytkową. Rozróżniamy typ:
  • francuski - część dolna o spadku ok. 60o, część górna o spadku ok. 30o
  • polski - posiada jednakowy spadek obu części; występuje też odmiana typu polskiego - tzw. dach krakowski
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.