Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Zwenętrznego - francuska agencja wywiadu wojskowego i strategicznego, powołana w 1981 roku (formalnie rozpoczęła działalność dopiero 2 kwietnia 1982 roku) na miejsce Służby Dokumentacji Wywiadu i Kontrwywiadu SDECE.

Utworzenie DGSE

Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Zwenętrznego DGSE została utworzona w 1981 roku (choć działalność rozpoczęto dopiero 2 kwietnia w 1982), z inicjatywy prezydenta Francoisa Mitterranda, na miejsce osławionej Służby Dokumentacji Wywiadu i Kontrwywiadu SDECE, działającej we Francji od 1947 do 1982 roku. Direction Generale de la Securite Exterieure - Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Zwenętrznego DGSE jest jedną ze struktur Ministerstwa Obrony Francji.

Zadania

Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Zewnętrznego DGSE gromadzi dane wywiadowcze o charakterze wojskowym, strategicznym, elektronicznym, przemysłowo-ekonomicznym, rozpracowuje także organizacje terrorystyczne tradycyjnymi metodami wywiadowczymi. DGSE zajmuje się też kontrwywiadem poza granicami Francji.

Reorganizacja i kadra

Pierwszego szefa DGSE mianowano 17 czerwca 1981 roku, został nim były prezes francuskich linii lotniczych (Air France) Pierre Marion. Jego miejsce 10 listopada 1982 roku zajął admirał Pierre Lacoste, pierwszy oficer Marynarki Wojennej, jaki kiedykolwiek kierował wywiadem we Francji. Podczas rządów Pierre Lacoste nad DGSE agencja zatrudniała ok. 2800 pracowników etatowych, w tym ponad 1800 wojskowych. Pierre Marion dokonał także gruntowej reorganizacji nowej agencji. W 1983 roku struktura Dyrekcji Generalnej Bezpieczeństwa Zewnętrznego przedstawiała się następująco:

Struktura ogranizacyjna DGSE na rok 1983

Wydziały –
 • I – Gromadzenie i analiza danych wywiadowczych
 • II – Kontrwywiad i Bezpieczeństwo
 • III – Operacje.

DGSE vs Greenpeace

10 sierpnia 1985 roku, agenci Wydziału III DGSE, wysadzili w powietrze Rainbow Warrior, statek organizacji ekologicznej Greenpeace, biorący udział w akcji protestacyjnej przeciwko francuskim póbom jądrowym na Pacyfiku. Śmierć poniósł znajdujący sie na jego pokładzie fotograf. Ujawnienie udziału w tej akcji DGSE wywołało skandal na skalę międzynarodową.
Z tego powodu musiał ustąpić ze stanowiska ówczesny szef DGSE , Pierre Lacoste. Opuścił stanowisko szefa DGSE 19 września 1985 roku. Już następnego dnia 20 września 1985 roku, jego miejsce zajął generał Rene Imbot.

DGSE vs CIA

W następnych latach działalności agencji dochodziło do kolejnych skandali. W 1993 roku Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) podała, że posiada dowody iż podczas dorocznej wystawy lotniczej w Paryżu, agenci DGSE zamierzają dokonać kradzieży danych technologicznych ponad 40 amerykańskich firm lotniczych. Następnie CIA uprzedziła by miały się na baczności przed francuskimi agentami. Będący wówczas szefem DGSE Claude Silberzahn nie odparł tych zarzutów, przyznał się do winy, i 7 czerwca 1993 został zdymisjowany.

Pluskwy

Po upadku Związku Radzieckiego i tym samym zakończeniu Zimnej Wojny, dawni sojusznicy z zachodu obrócili się przeciwko sobie. W pierwszej połowie lat 90. głównymi zadaniami francuskiego wywiadu, a zwłaszcza Dyrekcji Generalnej Bezpieczeństwa Zwenętrznego, była gospodarka, nauka, technologia i finanse. Fakt że obszarem największej aktywności agentów DGSE są firmy amerykańskie, potwierdził oficjalnie kontrwywiad Stanów Zjednoczonych, Federalne Biuro Śledcze. DGSE planowała między innymi umieszczenie własnych agentów we francuskich filiach IBM, Texas Instruments i Corning. DGSE miała też założyć pluskwy (podsłuch) w samolotach francuskich linii lotniczych Air France, obsługujących linię ParyżNowy Jork, umożliwiając sobie w ten sposób podsłuchiwanie podróżujących biznesmenów amerykańskich. Władze amerykańskie opierając się na informacjach zdobytych przez Federalne Biuro Śledcze FBI, przypisują również tej agencji próby ulokowania kretów w europejskich filiach firm amerykańskich, podsłuch używanych przez nie państwowych linii telefonicznych, i kradzież informacji o warunkach kontraktów dostawy samolotów myśliwskich do Indii, konkurujących z Francuzami amerykańskich producentów lotniczych.
Dawni sojusznicy amerykańska CIA, niemiecka BND, czy brytyjska Tajna Służba Wywiadowcza MI6, nadal prowadzą ciche wojny w stolicach Europy, przeważnie polegające na wykradaniu jeden drugiemu najnowszej technologi.

Dotychczasowi szefowie DGSE

 • Pierre Marion – 1981 – 1982
 • adm. Pierre Lacoste – 1982 – 1985
 • gen. Rene Imbot – 1985 - 1986
 • gen. Francois Mermet – 1986 – 1989
 • Claude Silberzahn – 1989 – 1993
 • Jacques Dewatre – 1993 – 1999
 • Jean-Claude Cousseran – 1999 – 2002
 • Pierre Brochand – od 24 czerwca 2002 (obecnie)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.