Dżungla - w pierwotnym znaczeniu bagnisty las nadrzeczny w północno-wschodnich Indiach; obecnie każdy wilgotny las tropikalny. Największe przestrzenie zajmują dżungle w dorzeczach Amazonki, Konga i dolnego Nigru, a także na Archipelagu Malajskim i w Indiach.
Dżungla jest charakterystyczną formacją strefy międzyzwrotnikowej, występuje na ubogich glebach laterytowych, w klimacie jednostajnie gorącym i wilgotnym przez cały rok. Bujność roślinności dżunglowej jest wynikiem bardzo szybkiego rozkładu materii organicznej. Dżunglę cechuje brak sezonowej rytmiki w życiu roślin, ogromne bogactwo drzew, wielowarstwowy układ drzewostanu oraz obfitość lian i epifitów. Drzewa mają proste, wysokie (do 80 m) pnie, dość pospolite jest zjawisko kauliflorii (kwiaty wyrastają bezpośrednio z pnia). Wnętrze dżungli jest bardzo cieniste, wskutek czego słabo wykształca się warstwa krzewów i runo.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.