Dżihad (z języka arabskiego جهاد - zmaganie, walka) to w kulturze islamu pojęcie pierwotnie oznaczające dokładanie starań w jakiejkolwiek dziedzinie, podejmowanie trudów dla osiągnięcia wyznaczonego celu. W tradycji europejskiej termin ten często nieprecyzyjnie tłumaczy się jako "święta wojna".
W Koranie dżihad oznacza wszelkie starania podejmowane w imię szerzenia i umacniania islamu: zarówno wewnętrzne zmagania wyznawcy, jak i nawracanie "pogańskich" Arabów oraz innych ludów nie wierzących w religie objawione. Z czasem termin dżihad zlał się z pojęciem kital (dosł. walka zbrojna) i zaczął oznaczać także walkę przeciwko "niewiernym" (a więc i chrześcijanom) w obronie islamu. Współcześnie dżihad może także oznaczać walkę pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami muzułmańskimi.
Osoba, która zginie w dżihadzie, jest uważana za męczennika i udaje się po śmierci do krainy szczęśliwości.
Niekiedy dżihad określa się "szóstym filarem islamu". O ile jednak wymienionych w Koranie pięć filarów islamu to obowiązki indywidualne, o tyle dżihad uważa się za obowiązek zbiorowy - czyli taki, który ma być wypełniany w gminie. Innymi słowy gmina powinna dążyć do szerzenia islamu, ale nie każdy jej członek musi osobiście, bezpośrednio w tym uczestniczyć.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.