Dźwig szybowy to urządzenie podnoszące (dźwignica) zainstalowane na stałe, obudowane szybem (zamkniętym lub częściowo otwartym) w konstrukcji żelbetowej, murowanej lub stalowej przeszklonej lub obudowanej innymi materiałami, obsługujące ustalone poziomy, posiadające kabinę, poruszającą się pomiędzy prowadnicami, których pochylenie w stosunku do pionu wynosi mniej niż 15 stopni.
Podział dźwigów ze względu na rodzaj napędu:
 • elektryczne (napęd realizowany wciągarką napędzaną silnikiem elektrycznym)
  • bębnowe (napęd realizowany poprzez nawijane cięgna na bęben)
  • cierne - napęd realizowany poprzez sprzężenie cierne pomiędzy cięgnem a kołem ciernym zespołu napędowego;
 • hydrauliczne (napęd realizowany pompą hydrauliczną)
  • z napędem bezpośrednim (z cylindrem pojedynczym lub teleskopowym)
  • z napędem pośrednim
W zależności od rozmieszczenia siłowników: rozmieszczenie centralne lub boczne. Przy większych udźwigach stosuje się więcej siłowników w układzie symetrycznym lub asymetrycznym.
Z względu na przeznaczenie:
 • towarowe małe
 • towarowe i towarowo-osobowe
  • do transportu pojazdów mechanicznych
 • osobowe
 • szpitalne
 • teatralne
 • specjalne
Ze względu na konstrukcję szybu:
 • dźwigi z maszynownią lub linownią
  • maszynownia górną, dolną lub boczną
 • bez maszynowni
 • dźwigi panoramiczne (szyb otwarty)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.