Dźwięki słyszalne to rodzaj fal dźwiękowych, które słyszy człowiek. Dla większości ludzi jest to zakres częstotliwości od 10 Hz do 20 kHz. Człowiek, oraz inne zwierzęta, odbiera dźwięki słyszalne poprzez zmysł nazywany słuchem, którego narządem są uszy. Natężenie dźwięku można wyrazić w postaci W m-2, jednak powszechniejsze jest podawanie wartości poziomu natężenia dźwięku w decybelach.
Istoty żywe przetwarzają dźwięki w określony sposób. Pierwszy etap to rejestracja wartości ciśnienia w funkcji czasu. Gdy dźwięk składa się z wielu interferujących fal, uzyskany wykres można opisać podając ich parametry - amplitudę, fazę, oraz częstotliwość. Takie przekształcenie nosi nazwę transformaty Fouriera. Następnie uzyskane wartości amplitudy są poddawane logarytmowaniu (
Na podstawie wiedzy o właściwościach słuchu stało się możliwe zaprojektowanie komputerowych formatów rejestracji dźwięku jak MP3, które zapisują muzykę w mniejszej ilości informacji niż format WAV.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.